Preskočiť navigáciu

"Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú a vzájomne jedna druhú
podporujú".

Ľudovít Štúr

 
FOTOGALÉRIE:
 
ONDREJ KALAMÁR - OD O.K. DO BOOKA
 
DANICA PAULIČKOVÁ
 
ČÍTANIE BEZ BARIÉR s Ondrejom Kalamárom a Josefom Zbranekom
 
Pozvánka na podujatia Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti
 
Pozvánka na besedu so spisovateľkou Alexandrou Salmelou
 
Pozvánka na Čítanie bez bariér s Jánom Petríkom a Alicou Gajanovou
 
Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie súťaže Literárny Zvolen 2017
 
Pozvánka na stretnutie Klubu priateľov opery
  
Pozvánka na kurz Základy biblioterapie pre knihovníkov verejných knižníc SR
 
Pozvánka na stretnutie čitateľského klubu
 Kultúrne poukazy 2017 na úhradu členského v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen
Ponuka kníh z Goetheho inštitútu v oddelení náučnej literatúry

Pozvánka do semienkarne

Jednu knihu ročne knižnici