Preskočiť navigáciu
26. októbra 2017 sa uskutočnil vedomostný kvíz  pre členov klubov dôchodcov Podvodníci nespia... Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen,  Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Okresným riaditeľstvom policajného zboru. V štyroch kolách súťažili dvojčlenné družstvá z piatich klubov zo Zvolena. V prestávkach medzi jednotlivými kolami súťažili o knižné dary aj seniori z publika. Odborná porota pracovala v zložení: predseda Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Vecné ceny a upomienkové predmety venovalo Mesto Zvolen. Prvé miesto v kvíze získali súťažiaci z Klubu dôchodcov č. 4, ktorý sídli na Okružnej ulici vo Zvolene.
Článok na Ministerstve vnútra SR

Podvodníci nespia...


Podvodníci nespia...

Vedomostný kvíz pre seniorov Podvodníci nespia... (porota zľava Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen; Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; Mgr. Adriana Sojaková, Krajská knižnica Ľ. Štúra; Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen
Original