Preskočiť navigáciu

Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ krajskej knižnice poskytuje na nákup kníh každoročne účelovú dotáciu. Knihy zakúpené s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sú označené pečiatkou vo vnútri knihy.

2017 - dotácia 5 500,- EUR, zakúpených 582 kníh

2018 - dotácia 6 500,- EUR 


Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ krajskej knižnice poskytuje na aktualizáciu knižnično-informačného systému každoročne účelovú dotáciu.

2017 - dotácia 1 000,- EUR

2018 - dotácia 1 000,- EUR


Ďalšie účelové dotácie (bežné príjmy) od Banskobystrického samosprávneho kraja:

2018 - oprava komínov - dotácia 1 200,- EUR

 

Nákup nových kníh a aktualizáciu knižnično-informačného systému v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra finančne podporuje BBSK