Preskočiť navigáciu

Počas Týždňa slovenských knižníc (1. - 6. marca 2016), ktorý každoročne nesie motto „Knižnice pre všetkých“, pripravila knižnica množstvo podujatí pre čitateľov a širokú verejnosť, aktivity pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Vyhlasovateľmi 17. ročníka boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Základným cieľom podujatí v tomto týždni bolo pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a informačné inštitúcie.

Krajská knižnica zrealizovala 25 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 648 návštevníkov.

PROGRAM:  

29. februára 2016          ROK DLHŠÍ AKO STOROČIE beseda s Ľ. Juríkom
29. februára 2016          JARNÉ DEKORÁCIE tvorivé dielne
      2. marca 2016          ZAHRAJME SA SPOLU deň plný hier
      4. marca 2016          POĎ BUDEME SI ČÍTAŤ deň s rozprávkami
      4. marca 2016          ÁRIE SVETOVÝCH SÓLISTOV priatelia opery
      5. marca 2016          BURZA KNÍH predať, vymeniť, kúpiť knihy