Preskočiť navigáciu

Základné dokumenty OZPK SR schválené zjazdom 18. 10. 2013 v Tatranskej Štrbe

 

Stanovy OZPK SR
stanovy_ozpk_sr_2013.pdf  - 217.06 kB
 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom odborových organizácií OZPK SR 

zasady_ozpk_sr_2013.pdf  - 160.06 kB

 
Finančný poriadok OZPK SR

fp_ozpk_sr_2013.pdf  - 155.05 kB 

 
Program na roky 2013 – 2017

 program-ozpk_sr_2013.pdf  - 208.21 kB

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017

kzvs_2017_verejna_sluzba.PDF  - 531.00 kB