Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica vo februári 2016 založila čitateľský klub pre dospelých s názvom "Medzi riadkami", aby tak vytvorila priestor pre tých, ktorí majú pozitívny vzťah ku knihám a radi sa o nich aj zhovárajú.

Čitateľský klub "Medzi riadkami" sa stretáva jedenkrát mesačne, vždy v prvú stredu v mesiaci o 16.00 hod. v Oddelení regionálnej bibliografie pod vedením knihovníčky Mgr. Miroslavy Slovákovej. Stretnutia čitateľského klubu sú síce tematické, ale sú neformálne a nesú sa v  uvoľnenej atmosfére. Členom klubu sa môže stať každý čitateľ krásnej literatúry, ktorý sa rád podelí o zážitky z prečítaného spolu s ostatnými.
 
Logom čitateľského klubu je žirafa, lebo je vraj symbolom nenásilnej komunikácie a v takom duchu prebiehajú aj stretnutia klubu.
 
Najbližšie stretnutie: 

Miesto: oddelenie regionálnej bibliografie 

Téma stretnutia: