Preskočiť navigáciu
Od 17. do 30. septembra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnia sprievodné aktivity v rámci celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018.
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každoročne v mesiaci september. Tento rok sa v takmer 50-ich krajinách Európy ponesie pod heslom Zdieľané dedičstvo, ktoré je spojené s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu. Ročník 2018 bude otvorený v nedeľu 2. septembra v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad hosťujúcemu mestu, Nitre.
 
V krajskej knižnici sa pri tejto príležitosti uskutočnia podujatia:
  • 17.-28.9.2018, Literárne osobnosti regiónu,  výstava kníh regionálnych autorov z fondu knižnice.
  • 25.9.2018, 10.00 (alebo podľa dohody), Rozprávky J. C. Hronského z cyklu Literárne osobnosti regiónu, beseda pre deti.
  • 26.9.2018, 9.00 – 15.00 (alebo podľa dohody), Remeselnícky dom – príbeh budovy, sprístupnenie priestorov knižnice s výkladom o histórii budovy, široká verejnosť.
  • 26.9.2018, 10.00 (alebo podľa dohody), Minerálne pramene zvolenského regiónu, predstavenie najznámejších prameňov minerálnych vôd regiónu, spojené s ich ochutnávkou, podujatie pre deti a mládež.
  • 27.9.2018, 10.00 (alebo podľa dohody), Svojský humor Ľuda Zelienku z cyklu Literárne osobnosti regiónu, osobnosť Ľuda Zelienku a jeho tvorba, prednáška pre študentov a širokú verejnosť.
  • 28.9.2018, 10.00 (alebo podľa dohody), Čaro ľudovej rozprávky z cyklu Literárne osobnosti regiónu, beseda pre deti.


Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Stiahnite si pozvánku (jpg, 1031 kb)