Preskočiť navigáciu
Národné osvetové centrum
Mesto Zvolen
Banskobystrický samosprávny kraj -
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
Literárne informačné centrum, Bratislava
 
vyhlasujú

CELOŠTÁTNU LITERÁRNU SÚŤAŽ
 
Literárny Zvolen 2014
 

Literárny Zvolen 2018

 

Charakteristika súťaže
Súťaž Literárny Zvolen je celoštátna súťaž literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a krúžkov.

Ciele súťaže
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelocko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti literatúry.

Harmonogram súťaže
Súťaž má dve kolá: výberové a celoštátne, výberové kolo nie je podmienkou.
Výberové kolá súťaže môžu organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové strediská, knižnice, centrá voľného času a iní.
 
  • Uzávierka celoštátneho kola je  31. augusta 2018

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 26. - 27. októbra 2018 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia bude literárny večer a rozborový seminár. Víťazné práce budú zverejnené v zborníku Literárny Zvolen 2018.

Autori posielajú svoje práce na adresu:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava
s označením obálky Literárny Zvolen 2018
alebo na e-mailovú adresu: lucia.lasickova@nocka.sk
 
Propozície súťaže na stiahnutie (pdf, 303 kb)