Preskočiť navigáciu
V stredu 22. novembra 2017 sa o 16.00 hod. uskutoční popularizačná prednáška Slovania. Prednášať bude Miloš Zverina, známy slavista, vydavateľ, zakladateľ združenia Slavica, člen Všeslovanského výboru v Prahe a Všeslavjanskogo sojuza v Moskve. Prednáška bude zameraná najmä na pôvodnú kultúru Slovanov a starosloviensku symboliku. Podujatie bude v študovni a čitárni knižnice.
 
Miloš Zverina (1964) sa narodil v Nitre. Téme slovanstva sa venuje od roku 2007. Je spoluautorom kníh Atlas slovenských kaštieľov a kúrií (2014) a monografie o obci Alekšince, zostavovateľom a prispievateľom zborníkov Slovo a písmo Slovanov, Štúr a Slovanstvo, Symbol a ornament v živote Slovanov a Pôvodná kultúra Slovanov. Organizuje medzinárodné popularizačné konferencie Fórum Slavica a medzinárodný folklórny festival Slavica Festival. V roku 2009 založil v Nitre občianske združenie Slavica, ktorého cieľom je propagovať slovanskú vzájomnosť a kultúrne dedičstvo Slovanov. Zúčastňuje sa medzinárodných konferencií k téme slovanstva ako prednášajúci, zároveň realizuje samostatné prednášky k tejto téme v rámci Slovenska.