Preskočiť navigáciu
V dňoch 13. – 19. marca 2017 sa v krajskej knižnici uskutočnili aktivity v rámci  18. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc 2017 (TSK), ktorý sa niesol tak ako každý rok pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Vyhlasovateľmi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Základným cieľom podujatí v tomto týždni je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a informačné inštitúcie. Podujatia realizované v krajskej knižnici sú určené rôznym vekovým kategóriám a komunitám ľudí.
 
Krajská knižnica zrealizovala 18 podujatí, ktorých sa zúčastnilo
627 návštevníkov.
 
Počas TSK sa uskutočnili besedy a stretnutia s literárnymi tvorcami: