Prechod na navigáciu vodorovná
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo ZvoleneHľadať

ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN

045/5331071, 5331920

sluzby@kskls.sk

 
 

Edičná činnosť

Arpád Soltész

Bibliografický leták (2018) bol vydaný v rámci podujatí Literárne podvečery so spisovateľmi. Vydanie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 soltesz_2018.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 

Gustáv Murín

Bibliografický leták (2018) bol vydaný v rámci podujatí Literárne podvečery so spisovateľmi. Vydanie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 murin_2018.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

Jana Pronská

Bibliografický leták (2018) bol vydaný v rámci podujatí Literárne podvečery so spisovateľmi. Vydanie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 pronska_2018.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 

Katarína Gillerová

Bibliografický leták (2018) bol vydaný v rámci podujatí Literárne podvečery so spisovateľmi. Vydanie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 gillerova_2018.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 

Denisa Fulmeková

Bibliografický leták (2018) bol vydaný v rámci podujatí Literárne podvečery so spisovateľmi. Vydanie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 fulmekova_2018.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 

Zvolenská ľudová banka – prvá slovenská banka vo Zvolene

K 100. výročiu vzniku Československa (2018) vydala knižnica bibliografický leták venovaný histórii Zvolenskej ľudovej banky a jej iniciátorom, ktorí sa aktívne podieľali na rozvoji slovenského národného života v našom meste.
 Zvolen_banka_2018.pdf (834.9 kB) (834.9 kB)

 

Dušan Samo Jurkovič

Bibliografický leták (2018) vydala knižnica pri príležitosti 150. výročia narodenia významného slovenského architekta, ktorého meno je spojené aj s naším mestom. V 20. rokoch 20. storočia projektoval rekonštrukciu Zvolenského zámku, ktorá sa nakoniec neuskutočnila, ale naprojektoval v meste aj obytné domy, ktoré stoja dodnes.
 jurkovic_2018.pdf (350.9 kB) (350.9 kB)

 

Ľudo Zelienka

Životopisný medailón (2017) je venovaný 100. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia spisovateľa, redaktora, pedagóga, nášho rodáka a nezabudnuteľného ľudového rozprávača Uja z Detvy, ktorý sa natrvalo zapísal do kultúrneho a spoločenského života nášho mesta, ale aj celého Slovenska.
 zelienka_ludo_2017.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 

Základy biblioterapie pre knihovníkov

Publikácia (2017) bola vydaná ako študijný materiál vzdelávacieho kurzu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
 zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf (903.7 kB) (903.7 kB)

 

Remeselnícky dom

Príbeh budovy (2017) bol spracovaný v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra v publikácii predstavila širokej čitateľskej verejnosti históriu a súčasnosť budovy, v ktorej sídli.
 remeselnicky_dom.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

Jozef Bily

Bibliografický leták (2016) venuje knižnica životnému jubileu humoristu a satirika Jozefa Bilyho, aby tak priblížila jeho život a dielo širokej čitateľskej verejnosti.
 bily_2016.pdf (323.6 kB) (323.6 kB)

 

Hans Christian Andersen - najslávnejší svetový rozprávkár

Bibliografický leták (2016) spracovaný k podujatiu Noc s Andersenom predstavuje život Hansa Christiana Andersena a zoznam jeho diel nachádzajúcich sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra.
 andersen_letak_2016.pdf (349.7 kB) (349.7 kB)

 

Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu

Publikácia (2016) vydaná k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Predstavuje Ľudovíta Štúra, jeho spätosť s naším mestom a štúrovcov, ktorých život sa viaže k naším regiónom.
 stur_sturovci_2016.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Ján Halaj (1914 – 2005)

Životopisný medailón (2014) venovaný 100. výročiu narodenia nášho rodáka, pedagóga, ochrancu prírody, dlhoročného dirigenta Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene docenta PhDr. PaedDr. Jána Halaja CSc. vydali krajská knižnica a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Publikáciou si pripomenuli jeho život, dielo i všetky aktivity. Vzácne sú osobné spomienky tých, čo ho poznali.
 HALAJ.pdf (20 MB) (20 MB)

 

Pamätníky a pamätné tabule mesta Zvolen

Sprievodca (2013). Publikáciu pripravila knižnica k 770. výročiu obnovenia mestských privilégii mestu Zvolen. V textovej a fotografickej podobe predstavuje jednotlivé pamätníky a pamätné tabule nachádzajúce sa v súčasnosti vo Zvolene.
 pamatniky_zvolen.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 

Knižnica v čase (1837-1922-1952-2012)

Pamätnica (2012). Publikácia je pohľadom do histórie knižníc vo Zvolene, ale najmä do minulosti a súčasnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Bola vydaná pri príležitosti významných medzníkov knižnice - 175. výročia prvej zmienky o verejnej knižnici vo Zvolene, 90. výročia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene a 60. výročia Okresnej knižnice vo Zvolene.
 Kniznica_v_case.pdf (8 MB) (8 MB)

 

Jozef František Kunik (1911 - 1974)

Životopisný medailón (2011). Životopisným medailónom chce knižnica širokej čitateľskej verejnosti priblížiť život, dielo a tvorivé aktivity spisovateľa, dramatika, redaktora a typografa, rodáka zo Starej Huty, Jozefa Františka Kunika a zároveň si pripomenúť 100. výročie jeho narodenia.
 kunik_medailon.pdf (336.9 kB) (336.9 kB)

 

Literárne osobnosti mesta a okresu Krupina

Biografický slovník (2009). Do slovníka sú zaradení básnici, prozaici, dramatici, prekladatelia, publicisti, tvorcovia literatúry faktu, literárni a kultúrni historici a kritici, ktorí sa na území dnešného okresu Krupina narodili, pôsobili alebo umreli a knižne vydali minimálne jedno dielo.
 osobnosti_krupina_zmensene2.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen

Biografický slovník (2008). Do slovníka sú zaradení básnici, prozaici, dramatici, prekladatelia, publicisti, tvorcovia literatúry faktu, literárni a kultúrni historici a kritici, ktorí sa na území dnešného okresu Zvolen narodili, pôsobili alebo umreli a knižne vydali minimálne jedno dielo.
 osobnosti_-zvolen-zmen.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 

Jozef Kozáček (1807 - 1877)

Výberová personálna bibliografia (2007) slovenského národnobuditeľského pracovníka, kňaza a podporovateľa slovenských škôl. V roku 2007 si pripomíname jeho 200. výročie narodenia a 130. výročie úmrtia.
 kozacek_text.pdf (143 kB) (143 kB)

 

Ľudovít Štúr a Zvolen (1815 - 1856)

Výberová personálna bibliografia (2005). V prvej časti spracovaný životopis Ľudovíta Štúra a v druhej časti jeho previazanosť s mestom Zvolen.
 ludovit_stur.pdf (366.7 kB) (366.7 kB)

 

Ing. Ladislav Kmeť (1935 - )

Personálna bibliografia (2005) železničiara a historika, zvolenského rodáka, celé desaťročia mapuje históriu železníc vo Zvolene a na strednom Slovensku. Vydal rad publikácií venujúcich sa tejto téme. Osobitnú pozornosť venoval histórii pancierových vlakov.
 kmet_ladislav.pdf (581.1 kB) (581.1 kB)

 

Bálint Balassi - Valentín Balaša (1554 - 1594)

Výberová regionálna bibliografia (2004) významného predstaviteľa renesančnej poézie na Slovensku, zakladateľa novodobej maďarskej lyriky a prvého tvorcu maďarskej erotickej poézie.
 balassa.pdf (235.7 kB) (235.7 kB)

 

Jozef Urban (1964 - 1999)

Bibliografický leták (2004). Stručný životopis a literatúra o Jozefovi Urbanovi (básnik, textár a publicista) vo fonde Krajskej knižnice Ľ. Štúra.
 urban.pdf (289.2 kB) (289.2 kB)

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok 7.30 - 18.00
Utorok 7.30 - 18.00
Streda 7.30 - 20.00
Štvrtok 7.30 - 18.00
Piatok 7.30 - 18.00

 

Vytvorenie nového webu
z verejných zdrojov podporil

FACEBOOK

NAVŠTÍVTE NÁS

ZRIAĎOVATEĽ KNIŽNICE

STARÝ WEB KNIŽNICE

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

NOVINKY DO E-MAILU

PARTNERI

webygroup
ÚvodÚvodná stránka