Prechod na navigáciu vodorovná
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo ZvoleneHľadať

ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN

045/5331071, 5331920

sluzby@kskls.sk

 
 

Medziknižničná výpožičná služba

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra poskytuje medziknižničné výpožičné služby pre:

a) používateľov knižnice,

b) knižnice SR.

Podmienky medziknižničnej výpožičnej služby Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra

 1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v SR, na základe písomnej objednávky v oddelení spoločensko-vednej literatúry na 1. poschodí knižnice.
 2. Ak používateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o zaslanie jeho kópie z inej knižnice v SR.
 3. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice v SR, môže  knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia MMVS.
 4. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov (cenník)
 5. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica.
 6. Ak knižnice SR nemajú vo svojich fondoch dokumenty požadované ich používateľom, môžu o ich zapožičanie požiadať Krajskú knižnicu Ľ. Štúra. Ak knižnice SR nemajú vo svojich fondoch periodiká požadované ich používateľom, môžu o kópiu článkov z týchto periodík požiadať Krajskú knižnicu Ľ. Štúra.
 7. Žiadajúca knižnica uplatňuje svoju požiadavku na výpožičku dokumentov cez MVS:
  - elektronickou poštou,
  - cez on-line katalógy knižnice po zaregistrovaní v registračnom formulári MVS
  - tlačivom Žiadanka o MVS.
 8. Žiadajúca knižnica uplatňuje svoju požiadavku na kópie článkov z periodík na formulári žiadanky MVS, alebo elektronickou poštou na adrese mvs@kskls.sk za predpokladu, že uvedie presné bibliografické citácie.

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok 7.30 - 18.00
Utorok 7.30 - 18.00
Streda 7.30 - 20.00
Štvrtok 7.30 - 18.00
Piatok 7.30 - 18.00

 

Vytvorenie nového webu
z verejných zdrojov podporil

FACEBOOK

NAVŠTÍVTE NÁS

ZRIAĎOVATEĽ KNIŽNICE

STARÝ WEB KNIŽNICE

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

NOVINKY DO E-MAILU

DIGITÁLNY SPRIEVODCA KULTÚRNYMI SLUŽBAMI BBSK

PARTNERI

webygroup
ÚvodÚvodná stránka