Prechod na navigáciu vodorovná
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo ZvoleneHľadať

ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN

045/5331071, 5331920

sluzby@kskls.sk

 
 

Profil knižnice

Knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 192 m2. Pre používateľov je k dispozícii 984 m2. Počet knižničných jednotiek 173 538. Počet titulov dochádzajúcich novín a časopisov je 237.

Prízemie:

 • centrálny výpožičný pult - centrálna registrácia čitateľov, vypožičiavanie a vracanie dokumentov, platby členského a upomienok, preberanie rezervovaných dokumentov;
 • oddelenie krásnej literatúry pre dospelých - krásna literatúra, poézia, divadelné hry, biografie, detektívky, doplnkové čítanie študujúcej mládeže, inojazyčná literatúra;
 • oddelenie elektronických zdrojov - bezplatné internetové služby pre registrovaných používateľov, vyhľadávanie  v databázach SPRINGERLINK a v multiodborových databázach Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage; prezeranie CD ROM-ov z fondu knižnice, informácie a dokumenty o NR SR, rešeršné služby); v oddelení sa nachádza Kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR - poskytuje základné informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva, prezenčné štúdium časopisu Duševné vlastníctvo, Vestníka ÚPV a ďalšie informačné materiály, zároveň je to kontaktné miesto pre získanie informácií o Národnej rade Slovenskej republiky (knižnica získala v r. 2002 status Partnerská knižnica NR SR).
 • oddelenie literatúry pre deti a mládež - krásna a odborná literatúra pre deti do 15 rokov, časopisy;
 • oddelenie regionálnej bibliografie - získava, uchováva a sprístupňuje regionálne dokumenty okresov Detva, Krupina a Zvolen, spracováva rešerše z rôznych oblastí týchto regiónov.
   

1. poschodie:

 • oddelenie náučnej literatúry - literatúra z oblastí prírodných a technických vied, zdravotníctvo, jazykoveda, šport, rešeršné služby;
 • študovňa a čitáreň - 237 titulov časopisov a novín, encyklopédie, slovníky, ročenky; bezplatné WiFi pripojenie na Internet;
 • oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry a internetová študovňa - literatúra z oblasti spoločenských vied, publikácie z výtvarného, hudobného, filmového a divadelného umenia, fotografie, prístup k Internetu; zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu.

2. poschodie:

 • útvar riaditeľa;
 • oddelenie metodiky  a automatizácie - poskytuje metodickú, poradenskú a konzultačnú službu knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú a vyhodnocovaciu činnosť, automatizáciu knižničných procesov, administráciu webovej stránky knižnice;
 • útvar ekonomicko-technických činností.
   

Suterén: 

 • oddelenie získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov - nakupuje a odborne spracováva knižničné fondy;
 • skladové priestory - v nich sú uložené multiplikáty dokumentov a archív knižnice.

 


 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok 7.30 - 18.00
Utorok 7.30 - 18.00
Streda 7.30 - 20.00
Štvrtok 7.30 - 18.00
Piatok 7.30 - 18.00

 

Vytvorenie nového webu
z verejných zdrojov podporil

FACEBOOK

NAVŠTÍVTE NÁS

ZRIAĎOVATEĽ KNIŽNICE

STARÝ WEB KNIŽNICE

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

NOVINKY DO E-MAILU

DIGITÁLNY SPRIEVODCA KULTÚRNYMI SLUŽBAMI BBSK

PARTNERI

webygroup
ÚvodÚvodná stránka